زنبور.نت > فرآورده‌ها > گرده > ارزش غذایی گرده گل برای زنبور عسل

ارزش غذایی گرده گل برای زنبور عسل

    گرده گل موجب افزایش طول عمر و زندگی طبیعی زنبورها می‌شود.

  •  عدم وجود گرده گل در کلنی‌ها باعث کاهش و یا توقف فعالیت تخمدان ملکه می‌شود و جمعیت کلنی کاهش پیدا می‌کند.
  • در صورتی که گرده گل به اندازه کافی باشد قدرت تخمگذاری افزایش می‌یابد. گرده گل قدرت زمستان گذرانی کندو را افزایش می‌دهد.
  • گرده گل تاثیر مستقیمی روی فعالیت غدد هیپوفارنژ و سایر غددی که در کار تولید غذایی نوزادان و ملکه دخیل می‌باشند دارد.
  • ترشح و ساخته‌شدن موم توسط غدد موم ساز کارگر، ارتباط مستقیم با گرده گل دارد. گرده گل ارتباط مستقیمی با مقاومت زنبورها به بیماری دارد.
  • کمبود گرده باعث می‌شود که زنبورهای نر به تدریج به خارج کندو رانده شده و از بین بروند.

از نظر غذایی، گرده گل را به چهار گروه تقسیم‌بندی می‌کنند:

 گرده گل با ارزش غذایی زیاد:

گرده گل گیاهانی نظیر درختان میوه، شبدر شیرین، ذرت شیرین و … از این دسته‌اند.

 گرده گل با ارزش غدایی خوب:

گرده گل گیاهانی نظیر نارون، پنبه، سبزیجات و صیفی جات از این گروه هستند.

 گرده گل با ارزش غذایی متوسط:

گرده گل گیاهانی نظیر زیتون، فندق و … از این دسته اند.

 گرده گل با ارزش غذایی کم:

گرده گل گیاهانی نظیر درختان سوزنی، بعضی از انواع ذرت و بعضی از گندمیان.

جمع آوری و نگهداری گرده گل:

برای جمع آوری گرده گل از تله گرده گیر استفاد می‌شود به این ترتیب که تله گرده‌گیر را در جلوی دریچه پرواز نصب می‌نمایند، به طوری که زنبورها هیچ گونه راه ورود و خروج به غیر از تله را نداشته باشند.

در روی این تله شبکه های وجود دارد که حاوی سوراخ های مدوری است و زنبور کارگر به سختی از آن عبور می نماید و در هنگام عبور گرده چسبیده به پای زنبور از آن جدا شده و به ظرف مخصوص تله گرده که زیر توری تله گرده گیر نصب گردیده ریخته می‌شود و سپس در زمان معینی ظرف از تله خارج شده و گرده داخل آن جمع آوری می‌گردد.