زنبور.نت > فرآورده‌ها > گرده > اسید آمینه اساسی و ضروری برای زنبور عسل

اسید آمینه اساسی و ضروری برای زنبور عسل

در سال ۱۹۵۳ محققی به نام De groot در مقاله ای ابراز داشت که ۱۰ عدد اسید آمینه ضروری برای انسان برای زنبورعسل هم ضروری است.
که شامل:

  • لوسین ۴/۵
  • ایزولوسین ۴
  • والین ۴
  • گلاسین ۳
  • گلامین ۳
  • آرژنین ۳
  • هیستیدین ۱/۵
  • متیونین ۱/۵
  • تریپتوفان ۱
  • فنیل آلانین ۲/۵

ایشان ارزش کیفی و اهمیت آن را برای زنبورعسل مشخص کرد و به این اسیدهای آمینه یک ایندکس اهمیت داد. نامبرده به تریپتوفان ۱ داد و بقیه را با این اسید آمینه مقایسه کرد.