زنبور.نت > فرآورده‌ها > گرده > روش های کاربرد گرده در کندو

روش های کاربرد گرده در کندو

گرده گل را می‌توان به روش‌های مختلف در اختیار زنبورعسل قرا داد:

  • قرار دادن قاب‌های حاوی گرده گل در کندوهائی که به گرده نیاز دارند. در چنین حالتی گرده باید نزدیک به محل پرورش لاروهای زنبور عسل باشد.
  • ریختن گرده در بشقاب‌های کم عمق و قرار دادن در بالای قاب‌ها یا در روی پوشش داخلی کندو.
  • گرده را در آب و یا محلول آب قند ریخته و در لابه لای قاب‌ها و یا روی پوشش داخلی کندو قرار دهند.
  • گرده را با مواد غذائی دیگری مخلوط و به روش های بالا در اختیار زنبوران قرار می‌دهند.

نحوه تهیه مکمل‌ها و جانشین‌های گرده:

در طبیعت هیچ چیزی را نمی توانیم پیدا کنیم که بتواند به طور کامل جایگزین گرده شود. با وجود این بعضی از محققین به دنبال تامین منابعی بودند که بتوان کمبود گرده گل را جبران نمود. برای این منظور گاهی بعضی از مواد پروتئینی طبیعی را با مقداری گرده گل مخلوط می‌کنند و به عنوان غذای کمکی در اختیار زنبوران قرار می دهند که به عنوان مکمل های گرده  Pollen Supplement  نام برده می‌شود.

ولی گاهی در طبیعت هیچگونه گرده گل وجود ندارد که با آن مخلوط کنند و آن ماده پروتئینی را تنهائی به کار می برد و به عنوان جانشین گرده  Pollen Substitutes معروف است.

به هر حال انواع مواد پروتئینی که در تغذیه زنبورعسل مصرف می‌شود از نظر پروتئینی بسیار متفاوت است، چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی بعضی مواد از ۵ تا ۴۵ درصد پروتئین دارند البته این بدان معناست که هر چه مقدار پروتئین ماده غذائی بیشتر باشد کیفیت آن بهتر است بلکه به اثرات بیولوژیک آن توجه نمود.

جانشین‌ها و مکمل‌های گرده به صورت‌های مختلف استفاده می‌شوند:

  • بعضی با شربت مخلوط می‌کنند.
  • بعضی به صورت پودر خشک استفاده می‌شود.
  • بعضی به صورت کیک مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • درست کردن کیک از سایر روش‌ها بهتر است.