زنبور.نت > فرآورده‌ها > ژله رویال > مشخصات کلنی های پرستار برای تولید ژله رویال

مشخصات کلنی های پرستار برای تولید ژله رویال

همانطور که گفته شد برای تولید ژله رویال در سطح وسیع از طریق یکی از روش های پرورش ملکه استفاده می شود و در پرورش ملکه نیز به هر طریق که باشد، نیاز به کلنی های پرستار می باشد.

وظیفه اصلی کلنی های پرستار، پرستاری از لاروهای جوانی می باشد که از کندوهای مادر به آنها انتقال داده می شود. بنابراین هرچه پذیرش آنها برای سلول ملکه بیشتر از نظر زنبوردار مطلوب تر خواهد بود و ژله بیشتری تولید خواهد شد. عوامل متعددی در حصول به نتیجه (تولید ژله رویال) موثر است.

نژاد کلنی های پرستار:

کندوهای محلی و بومی برای پرستاری بهتر از نژادهای اصلاح شده می باشد.

  • سلامتی کندوهای پرستار
  • شرایط مناسب کندو
  • وضعیت نسلی و تعداد زنبورهای جوان

بهترین زمان برای پرورش ملکه در هر منطقه زمان اوج پرورش نوزادان می باشد چون در این زمان زنبوران پرستار به مقدار زیاد در کلنی بوده و کلیه نیازمندی های سلول ملکه (شاخون) را برآورده می نمایند.

همچنین کلنی های تولید ژله رویال باید دارای شرایط زیر باشند:

  • بسیار قوی و پرجمعیت بوده و اکثر جمعیت آن را زنبوران پرستار جوان تشکیل دهند.
  • گرده به مقدار کافی در کندو وجود داشته باشد.
  • شهد و یا عسل به مقدار کافی در اختیار کندو باشد.
  • شرایط آب و هوائی مناسب باشد.

پاسخ دهید