زنبور.نت > فرآورده‌ها > زهر > نحوه استخراج زهر

نحوه استخراج زهر

برای استخراج زهر خالص زنبورعسل از روش‌های مختلفی استفاده می‌شود. یکی از این روش ها استفاده از شوک های الکتریکی روی زنبور کارگر و تحریک آن جهت نیش زدن به وسیله تورهای سیمی فلزی است که درپشت آن پوشش نایلونی و یا یک ورقه پلاستیک نازک مقاوم در مقابل نیش زنبور و مخزنی از جنس شیشه برای جمع آوری زهر قرار دارد می‌باشد، در این روش از هر زنبور می‌توان در هر بار حداکثر ۰/۳تا ۰/۵ میلیگرم زهر و از هر ۲۰ کندو تقریبا یک گرم زهر خالص و خشک جمع آوری نمود.

دستگاه زهر گیری مختلفی در کشور ساخته شده است که دو نوع آن از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشد:

  • دستگاه زهر گیر ارومیه
  • دستگاه زهر گیر موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

دستگاه زهر گیر موسسه تحقیقات علوم دامی کشور به شرح زیر است:

این دستگاه از یک قفس به ابعاد ۵۸*۵۰*۴۲ سانتیمتر از چوب ساخته شده که دیوارها . کف آن یک سری مفتول سیمی با فواصل ۳/۵میلیمتری احاطه شده است. این سیم‌ها به طور یک در میان دارای بار الکتریکی مثبت و منفی می‌باشند.

درب دستگاه از یک قاب چوبی و تور پارچه ای ساخته شده، ضمناً در میان دستگاه یک ستون جهت استراحت زنبوران تعبیه شده که با نبات پوشانیده شده است. در کف و دیواره، صفحات شیشه‌ای نصب شده که روی این صفحات یک ورق سلفون نازک کشیده می‌شود. پس از انتقال زنبوران مسن از کندو به درون دستگاه شوک الکتریکی به قدرت ۲۱/۹ ولت، به مدت ۳ تا ۷ ثانیه استراحت، جمعا در طی ۵ دقیقه به زنبوران داده می‌شود. زنبوران پس از دریافت شوک زهر خود را بر روی صفحات شیشه ای می‌ریزند.

دستگاه زهر گیر ارومیه:

که بسیار ساده تر و استفاده از آن عملی‌تر است، از یک صفحه سیمی که دارای سیم‌های مثبت و منفی می باشد و روی آن صفحه شیشه‌های قرار دارد درون کندو قرار داده می‌شود و پس از شوک الکتریکی زنبوران زهر خود را روی صفحات شیشه‌ای می‌ریزند.

نحوه استخراج و نگه داری زهر زنبورعسل:

پس از زهرگیری، صفحات شیشه‌ای را از روی دستگاه زهر گیر خارج نموده و به آزمایشگاه منتقل می‌نمایند و در آزمایشگاه با رعایت نکات بهداشتی زهر خشک شده از روی صفحات شیشه‌ای تراشیده می‌شوند و درون شیشه‌های رنگی و در محل مناسب و به دور از نور و رطوبت قرار داده می‌شوند.