زنبور.نت > فرآورده‌ها > موم > تهیه ورق موم آج شده

تهیه ورق موم آج شده

به منظور استفاده از موم تصفیه شده در کندو و اتصال آن به قاب ها موم را به روش های مختلف آج می کنند.

سپس به صورت ورق هائی با ابعاد مناسب با قاب ها تهیه می کنند، منظور از آج در اصطلاح زنبورداری نقاط حک شده در دو طرف ورق مومی می باشد که زیر بنای دیواره حجرات می باشند.

برای تهیه ورق موم آج شده می توان از دستگاه های آج موم استفاده نمود که مهم ترین آنها به شرح زیر می باشد:

  • دستگاه آج موم دستی
  • دستگاه آج موم اتوماتیک

پاسخ دهید