زنبور.نت > فرآورده‌ها > موم > تهیه و استاندارد نمودن موم زنبور عسل

تهیه و استاندارد نمودن موم زنبور عسل

موم زنبور عسل در صنایع دارویی، آرایشی ـ بهداشتی به عنوان یک ماده جانبی پرمصرف با کاربردهایی از قبیل آهسته کننده حلالیت ترکیبات دارویی، امولسیون کننده و حجم دهنده مورد توجه می‌باشد. در این تحقیق تهیه بیزواکس استاندارد در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت.

ابتدا موم تهیه شده توسط زنبور عسل در دو فصل مختلف بهار و پاییز انتخاب گردید و پس از خیساندن در آب، موم به دست آمده جهت خالص سازی بیشتر به روشهای مختلف (آب داغ، اتر و اتانل ۹۰%) در شرایط کنترل شده از نظر دما تهیه گردید. شرایط مشابه جهت تهیه موم سفید به انضمام بی رنگ کردن به کمک یک ماده دکلره کننده صورت گرفت. مشخصات موم بدست آمده با خصوصیات ذکر شده برای موم دارویی در فارماکوپه انگلستان مقایسه و استاندارد گردید.

استخراج بیزواکس با حلالهای مختلف نشان داد کاربرد اتر در مورد موم زرد بهاره و پاییزه میزان بعضی از اندیس‌ها را از محدوده استاندارد خارج کرد ولی استخراج موم سفید بهاره و پاییزه با آب داغ میزان اندیس‌ها در محدوده استاندارد قرار گرفت. اتانل حلال مناسبی برای استخراج نمی‌باشد و اندیس‌ها را به طور قابل توجهی کا هش می‌دهد.

موم زرد و سفید بهاره با استفاده از روش ذوب کردن به کمک آب داغ در حرارت کمتر از هشتاد و پنج درجه سانتیگراد به دلیل مقرون به صرفه بودن و نیز نتایج یکسان در مقایسه با موم استاندارد فارماکوپه انگلستان جهت تهیه موم دارویی پیشنهاد می‌گردد.

پاسخ دهید