زنبور.نت > فرآورده‌ها > موم > طریقه تشخیص موم خالص

طریقه تشخیص موم خالص

روش ساده‌ای بر مبنای تفاوت جرم حجمی‌ موم و پارافین وجود‬ ‫دارد که می‌توان موم ناخالص را تشخیص داد.
موم و پارافین هردو از‬ ‫آب سبک تر و از الکل سنگین تر هستند ولی با تهیه مخلوطی از آب و‬ ‫الکل می‌توان این دو را از هم تفکیک کرد. برای این کار احتیاج به یک‬ ‫تکه موم خالص‌، آب‌، الکل و یک شیشه شفاف می‌باشد. مهم نیست‬ ‫که الکل چند درجه و یا طبی یا صنعتی باشد.

ابتدا با فشردن تکه موم‬ ‫سعی می‌کنیم که هر گونه هوای موجود در آن را خارج کنیم. سپس‬ ‫حدود یک سوم شیشه را از آب پر می‌کنیم. موم را در شیشه می‌اندازیم‬ ‫با توجه به سبک تر بودن موم نسبت به آب، موم روی آب می‌ایستد.‬ ‫اکنون به تدریج الکل را اضافه می‌کنیم و هر بار به خوبی شیشه را تکان می‌دهیم تا آب و الکل کاملاً‌ مخلوط شود.

در لحظه‌ای که موم در محلول‬ ‫شروع به پایین رفتن کند ، محلول آماده است و هر موم ناخالصی که در‬ ‫آن بیاندازیم روی آن ایستاده و پایین نمی‌رود. با آماده کردن این محلول‬ ‫و آزمایش موم در هنگام خرید، می‌توان از خلوص موم خریداری شده‬ ‫اطمینان حاصل نمود. البته بهتر است هر چند ماه یک بار برای اطمینان از‬ ‫به هم نخوردن نسبت آب و الکل (در اثر تبخیر) با یک تکه موم خالص‬ ‫دوباره آزمایش شود.‬

منبع

منبع

  • مصطفی نجفی، کارشناس ارشد حشره شناسی دانشکده کشاورزی