زنبور.نت > پرورش ملکه > شرایط مناسب پرورش > تخمریزی دو ملکه در یک قاب

تخمریزی دو ملکه در یک قاب

در استان کرمانشاه فردی دارای چند کندو بود. چندی بعد متوجه شد که یکی از کندوهایش به زودی بچه می‌دهند روزی به سراغ کندو می‌رود و می‌بیند که سر شاخون باز شده و ملکه بچه داده و رفته است.

تخمریزی ملکه

به کندویی دیگر رفته و اتفاقی بسیار عجیب رخ می‌دهد دو ملکه در یک قاب مشغول تخمریزی هستند و متوجه می‌شود که ملکه جدید از کندویی که بالا به آن اشاره کرده‌ایم رفت‌.

این مطلب را با پدرم در میان گذاشتم. او بر اساس تجربه ۲۰ ساله خود گفت که این مطلبی تعجب آور و جدید نیست چرا که این موضوع برای خودش هم پیش آمده است‌. وی ادامه داد که خود به دو دلیل است که منشاء هر دو دلیل در دادن برگه موم به کندو است‌. پدرم گفت که این ملکه‌ها زیاد در کندو نمی‌مانند و بالاخره یکی دیگری را می‌کشد.

این دو دلیل به شرح زیر می باشد:

  • در کندو یک برگه موم زنبور‌دار در وسط جمعیت گذاشته است و قاب‌هایی دارای تخم در طرفی از کندو و ملکه در قابی دیگر در آن طرف کندو است زنبوران به دلایلی مدتی روی برگه کار نمی‌کنند ملکه وقتی می‌بیند روی برگه کار نشده فکر می‌کند پشت برگه چیزی نیست و در همان طرف خود تخمریزی می‌کند و زنبوران آن طرف هم می‌بینند که برگه موم کار نکرده است و مانند ملکه فکر کرده و می‌گویند که پشت برگه چیزی نیست برای همین در طرف خود می‌بینند که ملکه وجود ندارد برای همین با تخم‌های موجود شاخون ملکه می‌بندند و بعد از مدتی ملکه از تخم بیرون می‌آید و شروع به تخمریزی می‌کند تا به دلایلی برگه موم بافته شده و دو ملکه یکدیگر در یک قاب تخمریزی می‌کنند‌.
  • ممکن است زنبوران طرف بدون ملکه به پشت قاب کم‌کم رفته و آن طرف خالی باشد بعد ملکه‌ای در دیگر کندو با زنبورانی وارد کندو شده و متوجه می‌شوند زنبوری نیست و در آنجا خانه می‌گزینند ولی این موضوع احتمال بسیار بسیار کمی دارد‌.