زنبور.نت > پرورش ملکه > شرایط مناسب پرورش > سیستم دو ملکه‌ ای با روش بانکر

سیستم دو ملکه‌ ای با روش بانکر

بانکر محقق و زنبوردار مشهور آمریکای که بیش از ۱۵۰۰ کلنی زنبور عسل را با سیستم دو ملکه‌ ای مدیریت می‌کند معتقد است که موفقیت در مدیریت دو ملکه‌ ای کندوها تا حدود زیادی بستگی به زمان عملیات و روش کار دارد و گرچه این گونه عملیات بسیار پر زحمت و وقت‌گیر است ولی نتیجه نهایی نیز بسیار رضایت بخش خواهد بود.

‌روش این محقق در مدیریت کلنی‌های دو ملکه‌ ای اساساً همان روش‌های قبلی با تغییرات و اصلاحیه‌های دیگر است که خلاصه آن بشرح زیر می‌باشد:

 • پس از زمستان و با شروع بهار عملیات آماده‌سازی کلنی‌ها آغاز می‌گردد‌.
 • ابتدا تمامی کلنی‌ها از نظر وجود یا عدم وجود ملکه‌، میزان غذای ذخیره‌، بیماری و سایر نکات ضروری در اول فصل بررسی می‌شوند‌.
 • کلیه کلنی‌های زمستان‌گذرانده با غذای کمکی (‌مخلوط عسل و ۱۰ تا ۲۰ درصد گرده گل) تقویت می‌گردند‌.
 • کلنی‌های مرده و ضعیف برچیده می‌شوند‌.
 • به کلنی‌های بی‌ملکه‌، ملکه جوان معرفی می‌گردد‌.
 • داروهای ضروری به کلنی‌ها داده می‌شود‌.
 •  حدود یک الی یک ماه و نیم پس از عملیات فوق‌الذکر اکثر کلنی‌ها حداقل دارای ۶ تا ۷ قاب نوزاد بوده و بخوبی قادرند شان‌های دو طبقه را بپوشانند‌.
 •  حدود ۴ تا ۶ هفته قبل از شروع اولین شهد طبیعی منطقه اقدام به دو ملکه‌ای کردن کلنی‌ها می‌گردد. به ترتیب زیر‌:
 • ملکه قدیمی همراه با نصف قاب‌های نوزادان و ذخیره عسل و گرده و زنبورهای بالغ در دو طبقه پائین قرار داده می‌شود‌.
 • روی دو طبقه قبلی طبقه خالی دیگری با شان‌های خالی برای ذخیره عسل گذاشته می‌شود‌.
 • در قسمت فوقانی این کندوی سه طبقه شبکه توری دو لایه قرار داده می‌شود‌.
 • روی شبکه توری یک طبقه دیگر گذاشته می‌شود و روی این طبقه یک سوراخ پرواز ایجاد می‌شود‌.
 • ۲ تا ۳ قاب نوزادان باقیمانده و زنبورهای روی آنها همراه با بقیه قاب‌های عسل در این طبقه گذاشته شده و ملکه جوانی به آن معرفی می‌گردد‌.

با توجه به اینکه مقداری از زنبورهای کلنی فوقانی به کندوی اصلی خود باز خواهند گشت لازم است پس از یک یا دو روز بعد در صورتی که جمعیت آن قسمت تقلیل یافته است مقداری زنبور از کلنی‌های قوی برداشته و به آن اضافه کرد‌. به تدریج که جمعیت هر دو کلنی افزایش پیدا می‌کند و نیاز به فضای بیشتری دارد باید طبقه جدید به هریک از آنها اضافه نمود‌. ضمناً در تمام این مدت در صورتی که لازم باشد باید به هر دو کلنی شربت داده شود.

 •  هنگام شروع جریان شهد اصلی و پر شدن تعدادی از طبقات از شهد و عسل باید عملیات متحد کردن یا ادغام کلنی‌های بالایی و پایینی انجام شود‌. به ترتیب زیر‌:
 • روی صفحات روزنامه چند شکاف طولی ایجاد می‌کنیم و آنها را زیر و روی طبقه دوم کلنی زیری قرار داده می‌شود‌.
 • توری دولایه برداشته می‌شود‌.
 • بعد از چند روز دو کلنی با هم یکی شده و معمولاً ملکه جوان‌تر ملکه قدیمی را کشته و به تخم‌گذاری ادامه می‌دهد‌. البته گاهی مشاهده می‌شود که هر دو ملکه برای مدتی با یکدیگر همزیستی می‌کنند ولی در نهایت یکی از آنها باقی خواهد ماند‌.