کلنی خاتمه دهنده

معمولاً کلنی‌های دو طبقه برای تشکیل کلنی‌های خاتمه‌دهنده مورد استفاده قرار می‌گیرند. ملکه همراه با قاب‌های حاوی شفیره و پوکه‌های خالی برای تخمریزی در طبقه پایین قرار می‌گیرد و آن را با شبکه ملکه از طبقه بالا جدا می‌کنند.

همه قاب‌های حاوی تخم و لارو در طبقه دوم قرار داده می‌شود و در دو طرف آنها قاب‌های عسل قرار می‌گیرد. در این کلنی‌ها باید قاب حاوی سلول‌های ملکه بسته نشده که از کلنی شروع‌کننده منتقل شده اند در میان قاب گرده و قاب لارو جوان که مملو از زنبور جوان شده است قرار گیرد.

پس از مدتی که این سلول‌ها پذیرفته و سر بسته شدند به کناره کندو منتقل شده و قابی دیگر از کلنی شروع‌کننده به این محل منتقل شوند. پس از ۶۰ تا ۷۲ ساعت این سلول ها ماده انتقال به کلنی انکوباتور هستند.

در مدت فعالیت کلنی‌های خاتمه‌ دهنده باید آنها را با شربت و کیک گرده تغذیه کرد. گاهی از کلنی‌های خاتمه‌ دهنده سه طبقه یا کلنی‌های خاتمه‌دهنده بدون ملکه نیز استفاده می‌شود ولی رایج ‌رین کلنی خاتمه‌ دهنده، کلنی‌های خاتمه‌ دهنده دو طبقه است.

منبع

منبع

  • پرورش ملکه زنبور عسل (طهماسبی، غلامحسین)

پاسخ دهید