زنبور.نت > پرورش ملکه > وسایل و ابزار > پلاک علامت گذاری ملکه

پلاک علامت گذاری ملکه

برای شماره‌گذاری و علامتگذاری ملکه، معمولاً از پلاکه ای فلزی شماره دار کوچک گرد استفاده می‌شود که آن را پشت قفسه سینه زنبور ملکه می‌زنند.

این پلاک های گرد کوچک از شماره یک تا نود و نه شماره‌گذاری شده‌اند و به پنج رنگ متفاوت در بازار وجود دارند که رنگ ها نشانگر سال تولد ملکه است.

رنگ سفید یا خاکستری نشان‌دهنده تولد ملکه در سال‌هایی است که به یک یا شش ختم می شود، رنگ زرد نشان‌دهنده تولد ملکه در سال‌هایی است که به دو یا هفت، رنگ قرمز نشان دهنده تولد ملکه در سال‌هایی است که به سه یا هشت، رنگ سبز نشان‌دهنده تولد ملکه در سال‌هایی است که به چهار یا نه و رنگ آبی نشان دهنده تولید ملکه در سال هایی است که به پنج یا صفر ختم می‌شود.

برای شماره‌گذاری معمولی ملکه در تعداد کم، پلاک را به گونه ای روی قفس سینه ملکه می‌چسبانند که وقتی ملکه به روی ما قرار گیرد شماره به طرف سر ملکه و قابل خواندن باشد.

اگر تعداد ملکه زیاد باشد و برای شماره گذاری ما قفس سینه ملکه را مانند صفحه ساعت فرض کنیم دیسک به طرف هر عددی باشد آن عدد صدگان محسوب می‌شود. مثلا به عنوان مثال اگر شماره ۴۱ به طرف عدد ۲ قرار گرفته باشد، پلاک مذکور نشان‌دهنده شماره ۲۴۱ است.

استفاده از این روش می‌توان ملکه‌ها را تا زیر هزارعدد نیز شماره گذاری کرد.

منبع

منبع

  • پرورش ملکه زنبور عسل (طهماسبی، غلامحسین)

پاسخ دهید