زنبور.نت > پرورش ملکه > معرفی ملکه > آیا این کندو شاخون دارد؟!

آیا این کندو شاخون دارد؟!

از چند راه می‌توان بدون باز کردن و مشاهده قاب‌های زنبور پی برد که کندوی زنبور عسل شاخون یا سلول ملکه ایجاد کرده است.

وقتی همه زنبور‌ها برگه موم خود را بافت می‌زنند کندوی مورد نظر ما بافت ندارد و جمعیت روی برگه موم ازدحام کرده است. وقتی همه زنبورها شربت خود را می‌خورند کندوی مورد نظر خیلی بد شربت میخورد و مقداری از آن در ظرف باقی می‌ماند.

کندوی مورد نظر خیلی عصبی است و کار کردن با آن دشوار است. در کندوی مورد نظر عده زیادی از زنبورها جلوی درب پرواز یا بالای آن حالت خوشه به خود می‌گیرند.

در کندوی مورد نظر زیر درب کندو (در داخل) نیز حالت خوشه‌ای به خود می‌گیرند.

پاسخ دهید