زنبور.نت > پرورش ملکه > معرفی ملکه > روش معرفی ملکه به کندو به روش آبی

روش معرفی ملکه به کندو به روش آبی

ملکه مورد نظر را در داخل یک قوطی کبریت خالی وارد کرده و آن را به مدت نیم ساعت در جیب لباس گذاشته و به کارهای معمولی خود مشغول می‌شوند.

به منظور تهویه ، قوطی داخلی کبریت را فشار می‌دهند تا فاصله‌ای به اندازه سه میلی‌متر با جعبه خارجی ایجاد شود. به منظور ثابت نگه داشتن این فاصله پونس یا میخی را در قوطی مذکور فرو می‌برند. پس از گذشت مدت مذکور در صورت احتمال وجود سلول‌های ملکه در کندو تمام آنها را خراب کرده و سپس قوطی کبریت حاوی ملکه را داخل فنجانی که دارای آب ولرم (در حدود دمای بدن) می‌باشد وارد کرده و مدت شش تا هفت ثانیه در زیر آب نگه می‌دارند. سپس قوطی را از داخل فنجان بیرون آورده و آب موجود در قوطی را بین شان‌های نوزادن رها می‌کنند. ملکه خیس و گرسنه در هر شرایطی (بارور یا غیر بارور) مورد قبول زنبوران واقع می شود و زنبوران بدون استثنا او را لیسیده و غذا داده و به عنوان ملکه کلنی قبول خواهند کرد.

منبع

منبع

  • زنبوران عسل و زنبورداری (پیر ایرانی، عبادالله)