زنبور.نت > پرورش ملکه > معرفی ملکه > سیستم دو ملکه‌ای با روش مولر

سیستم دو ملکه‌ای با روش مولر

محققی به نام مولر در سال ۱۹۷۶ ایجاد سیستم دو ملکه‌ای کلنی‌های زنبورعسل را تشویق و ترویج کرده و تأکید دارد که برای راه‌اندازی چنین کلنی‌هایی باید دو ماه زودتر از جریان شهد طبیعت کار را آغاز نمود‌.

مولر مراحل انجام کار را به شرح زیر بیان می‌دارد:

اساساً برای استفاده بهتر و موفقیت بیشتر باید از کلنی‌های قوی و پر جمعیت استفاده نمود و در صورت لزوم با تغذیه بوسیله شکر و کیک‌های کمکی گرده گل آنها را تقویت نمود‌.

حدوداً دو ماه قبل از شروع جاری شدن شهد طبیعت جمعیت کلنی مورد نظر بوسیله یک درپوش داخلی و یا یک صفحه تخته‌ای به ابعاد سطح فوقانی کندو به دو قسمت تقسیم می‌شود‌. روی درپوش داخلی و یا صفحه تقسیم کننده یک بدنه قرار داده می‌شود‌.

‌سپس ملکه قدیمی‌، اکثریت نوزادان جوان و حدود نصف زنبورهای بالغ در طبقه زیری قرار داده می‌‌شود‌.

ملکه جدید و جوان همراه با بیشتر شفیره‌ها و نوزادان داخل سلول‌های سرپوشیده و باقیمانده زنبورهای بالغ در طبقه فوقانی مستقر می‌شود‌. روی طبقه بالائی یک سوراخ پرواز ایجاد می‌کنیم‌.

‌حدود دو هفته بعد از معرفی ملکه جوان به کندوی فوقانی باید در پوش داخلی را برداشته و بجای آن یک شبکه مانع ملکه قرار داد‌. پس از تشکیل این دو کلنی در روی یکدیگر‌، هر زمان لازم بود یک طبقه حاوی شان‌های خالی روی هر کدام از آنها قرار داده می‌شود که ملکه‌ها بتوانند در آنها تخم‌گذاری کرده و جمعیت افزایش پیدا کند‌.

هر زمان که لازم باشد باید طبقه ی حاوی شان‌های خالی روی هر یک از کلنی‌های زیری یا روئی اضافه نمود‌. حدود چهار هفته قبل از شروع جریان شهد طبیعت باید شبکه ملکه را از بین دو کندو خارج کرد و جمعیت دو کلنی را ادغام نمود‌.

‌معمولاً ملکه جوان ملکه قدیمی را کشته و خود در آن کندو ادامه حیات می‌دهد‌. این کلنی پرجمعیت بوده و از آن پس دارای تنها یک ملکه خواهد بود‌. ولی اکثریت زنبورهای آن چرا کننده بوده و شهد زیادی را به کندوی خود خواهند آورد‌.

منبع

منبع

  • پرورش زنبور عسل (عبادی، رحیم)