زنبور.نت > پرورش ملکه > معرفی ملکه > سیستم دو ملکه ای کندوها

سیستم دو ملکه ای کندوها

انگیزه اصلی اجرای این سیستم آن است که عملکرد کندوها افزایش چشمگیری پیدا کند. با توجه به اینکه با افزایش جمعیت کلنی، عملکرد و راندمان نیز افزایش خواهد یافت باید سعی شود که به طرق مختلف جمعیت را افزایش دهیم.

یکی از راه های افزایش جمعیت اجرای سیستم دو ملکه است. این روش اولین بار در سال ۱۹۳۷ توسط آقای فرار اجرا گردید. ۵ تا ۷ هفته قبل از اینکه جریان شهد طبیعی شروع شود باید عملیات سیستم دوملکه ای اجرا گردد. به طور مثال اگر در منطقه ای عسل گیری در تیرماه انجام می شود عملیات باید از اواسط اردیبهشت شروع گردد.

چگونگی عملیات:

در نیمی از بدنه اصلی کندو قاب های نوزادان را قرار داده و نیم دیگر را با قاب گرده، پوکه، قاب های عسل و حدود ۴۰ درصد زنبوران بالغ پر می کنیم. ملکه اصلی را نیز در بدنه اصلی مستقر نموده و روی بدنه شبکه مانع عبورملکه قرار می دهیم.

سپس بسته به یزان جمعیت کندو، دو طبقه یا دو نیم طبقه روی شبکه ملکه می گذاریم و بعد روی طبقه بالائی یک سرپوش داخلی قرار می دهیم. (این سرپوش از جنس فیبر بوده و وسط آن یک سوراخ تعبیه گردیده که به وسیله توری چشم ریزی مسدود گردیده است).

آنگاه روی سرپوش فیبری یک طبقه دیگر قرار داده و مابقی قاب های عسل، پوکه، گرده و بقیه نوزادان را در این طبقه مستقر نموده و یک ملکه نیز به آن معرفی می نمائیم. همچنین یک دریچه پرواز هم جهت با دریچه پرواز بدنه پائین برای این طبقه درست می کنیم. در این حالت زنبوران فقط ارتباط فرمونی با هم دارند. این روند ادامه دارد تا زمانی ک اولین شهد به کندو آورده شود.

در این موقع باید دو جمعیت را با همیکی کرد. به این ترتیب که ابتدا فیبر سرپوش داخلی را بر می داریم. سپس ملکه را برداشته و به جای ان روزنامه می گذاریم در این حالت جمعیت ها به هم مخلوط شده و ملکه ها نیز ممکن است تا مدتی به هم زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند در غیر این صورت ملکه جوان ملکه مسن تر را کشته و خود ملکه اصلی کندو می گردد.

لازم به ذکر است که دریچه پرواز کندوی طبقه فوقانی باید در جهت کندوی بدنه باشد تا در ادغام کندوها مشکلی پیش نیاید به طور کلی عملکرد دو ملکه احتمالا بالاتر از دو کندو به طور جداگانه خواهد بود.

به طور کلی عملکرد کندوی دو ملکه ای حتما بالاتر از عملکرد دو کندو به طور جداگانه خواهد بود مثلا اگر دو کندو به طور جداگانه هر کدام ۱۵ کیلوگرم و در مجموع ۳۰ کیلوگرم محصول بدهند یک کندو با سیستم دو ملکه ای بیش از ۳۰ کیلوگرم محصول خواهد داد. در موارد زیادی محصول یک کندو با سیستم دو ملکه ای ۵/۱ تا ۲ برابر محصول دو کندوی مجزا خواهد بود.

روش دیگر اجرای دو ملکه ای:

در این روش بر روی بدنه اصلی یک طبقه می گذاریم و روی طبقه شبکه مانع عبور ملکه را قرار می دهیم و بعد دو طبقه یا دو نیم طبقه روی شبکه ملکه قرار می دهیم.سپس یک توری دو جداره ( مانند شبکه ملکه و با ابعاد آن) که دارای چشم های ریز می باشد بر روی طبقه آخر گذاشته و در نهایت روی توری یک بدنه قرار می دهیم. اگر ضرورت داشت می توان بر روی این بدنه یک طبقه دیگر قرار داد.

با شروع شهد منطقه شبکه توری و شبکه ملکه را برداشته و به جای آن روزنامه قرار می دهیم تا جمعیت ها با هم مخلوط شوند. نحوه درست کردن این سیستم دقیقا مانند روش قبل است.

مزایا ومحاسن سیستم دو ملکه ای:

  • مشکل بچه دهی در چنین کندوها وجود ندارد.
  • عملکرد خیلی خوب و بالایی دارند.
  • این کندوها در پایان فصل شرایط بسیار مساعدی برای زمستان‌گذرانی دارند.
  • تعویض ملکه پیر و مسن به طور اتوماتیم وار صورت می گیرد بدون اینکه وقفه‌ای در تخم گذاری ایجاد شود (‌در ۹۵ درصد موارد ملکه‌های جوان پیر را کشته و خود ملکه کندو می‌شوند.

معایب و اشکالات سیستم دوملکه ای:

  • به نیروی کارگر بیشتری نیاز است.
  • تعیین زمان دقیق و معین برای اجرای عملیات مشکل است ( عملیات این سیستم باید در زمان معینی اجرا گردد.)
  • حمل ونقل چنین کندوهایی مشکل است.
  • امکان افتادن کندو در اثر بادهای شدید وجود دارد.
  • استقرار کندوها در زمین های غیر مسطح دشوار است.

پاسخ دهید