زنبور.نت > پرورش ملکه > جفت گیری ملکه > ورود اشتباه ملکه به کندوچه جفت‌گیری

ورود اشتباه ملکه به کندوچه جفت‌گیری

یکی از عوامل کاهش دهنده موفقیت پرورش‌دهندگان ملکه در ایستگاه‌های بزرگ جفت‌گیری ورود اشتباه ملکه به کندوچه جفت‌گیری است که باید در مدیریت پرورش ملکه به آن توجه شود.

در ایستگاه‌های پرورش ملکه، گاهی خوشه زنبورهایی حاوی صد تا دو هزار زنبرو دیده می‌شود که با بچه حاصل از کندوها اشتباه می‌شود، ولی با بررسی دقیق این خوشه تعدادی ملکه باکره که گاهی شمار آنها به هشت می‌رسد، در این خوشه یافت می‌شود. این ملکه‌ها، کندوچه‌های خود را گم کرده‌اند و همراه با زنبورهای کارگر در خوشه مذکور گرد هم آمده‌اند.

گاهی زنبورهای کارگر، ملکه‌هایی که اشتباه وارد کندوچه‌های بیگانه شده اند با نیش زدن‌های پی در پی ازبین می برند.

گاهی صدای ملکه در کندوچه تحت بررسی به گوش می‌رسد و با پراکندو کارگران از اطراف ملکه، می‌توان ملکه گم شده را نجات داد. همچنین استفاده از مناطق جفت‌گیری با نشانه‌های طبیعی فراوان و تفاوت رنگ کندوچه‌ها و استفاده از رنگ‌های زرد، سبز، آبی و نیز رسم شکل‌های هندسی متفاوت روی دیواره کندوچه‌های باعث کاهش ورود اشتباه ملکه‌ها و افزایش موفقیت پرورش‌دهندگان ملکه می‌شود.

منبع

منبع

  • پرورش ملکه زنبور عسل (طهماسبی، غلامحسین)

پاسخ دهید