زنبور.نت > پرورش ملکه > جفت گیری ملکه > ورود اشتباه کارگران به کندوچه جفت‌گیری

ورود اشتباه کارگران به کندوچه جفت‌گیری

ورود اشتباه زنبورهای کارگر کندوچه ها در ایستگاه‌های جفت‌گیری بزرگ یکی دیگر از مشکلات پرورش‌دهندگان ملکه است.

انتخاب منطقه جفت‌گیری ملکه در محلی که دارای نشانه‌های طبیعی مانند تپه، کوه، رود، درخت، سنگ و ساختمان باشد، باعث کاهش ورود اشتباه کارگران می‌شود.

به همین دلیل استفاده از باغ‌ها در مناطق جفت‌گیری می‌تواند در موفقیت پرورش‌دهندگان ملکه و کاهش ورود اشتباه زنبورهای کارگر تأثیری بسزا داشته باشد. همچنین استفاده از رنگ‌های گوناگون کندوچه ها و جهت‌های مختلف دریچه‌های پرواز، طراحی علائم گوناگون هندسی روی دریچه کندوچه ها و رعایت کردن فاصله‌های مناسب میان کندوچه ها می‌تواند به جهت‌یابی صحیح زنبورهای کارگر کمک کند.

البته باید توجه داشت که فاصله میان کندوچه ها در افزایش هزینه‌های تولید تاثیر منفی نداشته باشد.

منبع

منبع

  • پرورش ملکه زنبور عسل (طهماسبی، غلامحسین)

پاسخ دهید