زنبور.نت > پرورش ملکه > بیماری‌ و آفات ملکه > عدم یکنواختی سطح پرورش نوزادان

عدم یکنواختی سطح پرورش نوزادان

یکنواختی و یکدستی سطح پرورش نوزادان به طوری که سلول‌های خالی کمتر در میان شفیره‌های بسته دیده شود نشان‌دهنده عملکرد خوب ملکه‌ها و مجموعه کلنی است.

‌گاهی دیده می‌شود که سطح پرورش نوزادان روی قاب‌ها متفرق است و تعداد سلول‌های خالی یا بخش‌های بدون تخم و لارو روی قاب پرورش نوزاد به شکل لکه‌ای وجود دارد.

شدت این حالت و وضعیت نامطلوب در کلنی‌ها متفاوت است و گاهی بیش از پنجاه درصد نوزادان موجود در سلول‌ها از بین می‌روند و طبعاً چنین کلنی‌هایی چنانچه از مراقبت ویژه برخوردار نشوند از بین خواهند رفت.

عوامل متفاوتی مانند عقیم بودن تخم‌ها، رفتار تخمگذاری نامنظم ملکه، هم‌خوارگی کارگران، پرورش نر‌ها در حجره‌های کارگر، نوزادان سرماخورده و هموزیگوتی آلل‌های جنسی می‌توانند در به وجود آمدن این عارضه در کلنی‌های زنبور عسل مؤثر باشد.

منبع

منبع

  • پرورش ملکه زنبور عسل (طهماسبی، غلامحسین)

 

 

پاسخ دهید