حمل ملکه در قفس

قفس حمل ملکه از مواد گوناگون و در ابعاد استاندارد ساخته می‌شود و برای حمل ملکه به مناطق دیگر از آن استفاده می‌کنند.

شیرینی ملکه را با استفاده از پودر شکر و عسل یا پودر شکر و شربت قند اینورت یا شربت قند معمولی می‌سازند. اگر شیرینی ملکه با پودر شکر و شربت قند پنجاه درصد معمولی ساخته شود پس از مدتی سفت می‌شود و استفاده از آن برای زنبورهای عسل خیلی مشکل می‌شود، ولی اگر از پودر شکر و عسل به نسبت پنج به یک استفاده شود و به مقدار کافی پودر به شیرینی اضافه کنیم و ورز دهیم، شیرینی مناسب به وجود می‌آید.

اگر به جای شربت قند معمولی از شربت قند اینورت، استفاده شود به دلیل وجود فروکتوز شیرینی حاصل نرم می‌ماند و مصرف آن برای زنبورهای عسل آسان‌تر است.

در حال حاضر در بعضی از ایالت‌های آمریکا برای جلوگیری از اشاعه لوک آمریکایی که عامل آن همراه عسل منتقل می‌شود، ساختن شیرینی ملکه با عسل غیر قانونی است، زیرا عسل می‌تواند اسپور و باکتری عامل این بیماری را به آسانی منتقل کند؛ بنابراین استفاده از شربت قند اینورت ضمن داشتن مزایای ذکر شده، معایب مربوط به انتقال بیماری را نخواهد داشت.

در ساختن شیرینی ملکه باید دقت شود که میزان افزودن پودر شکر به شیرینی تا حدی باشد که در هوای گرم، شیرینی در قفس حالت روان نداشته باشد. روان شدن شیرینی ملکه باعث آلودگی زنبورهای عسل و حتی مرگ آن‌ها می‌شود.

برای پیشگیری از روان شدن شیرینی آماده شده توصیه می‌شود که در آن را یک روز در دمای معمولی نگهداری کنند و اگر باز هم حالت روان داشت با اضافه کردن پودر شکر از این حالت جلوگیری کنند و سپس برای تغذیه زنبورها در قفس ملکه از آن استفاده شود.

منبع

منبع

  • پرورش ملکه زنبور عسل (طهماسبی، غلامحسین)

پاسخ دهید