زنبور.نت > پرورش ملکه > نگهداری ملکه > طبقه بندی ملکه زنبور عسل

طبقه بندی ملکه زنبور عسل

ملکه های زنبور عسل را بر اساس کیفیت طبقه بندی می کنند.

در بعضی از ایستگاه‌ها، ملکه های تولید از کیفیت بسیار بالایی ژنتیکی برخوردارند و ویژگی‌های تولیدی و رفتاری آن‌ها طی چند سال انتخاب به وضعیت بسیار مطلوب رسیده است و از نظر ژنتیکی نیز خالص هستند، این ملکه ها را ملکه‌های مادری می‌نامند.

این ملکه ها با قیمت بالا به فروش می‌رسند و زنبورداران می‌توانند از آن‌ها برای تولید نسل جدید و تولید ملکه‌ های دیگر استفاده کنند. گاهی نیز پس از ارزیابی و انتخاب ملکه‌های برتر آن‌ها را برای فروش آماده می‌کنند؛ به عبارت دیگر ملکه‌ های تخم گذار تا زمان تولد نوزادانشان در کندو نگهداری و روی آن‌ها مطالعه می‌شود.

این ملکه ها نیز دارای کیفیت مطلوب هستند و زنبورداران برای پرورش و نیز برای تولید ملکه های نسل جدید از آن‌ها استفاده می‌کنند. این گروه از ملکه ها را ملکه‌ های آزمایش شده می‌نامند.

در برخی ایستگاه‌ها نیز انتخاب کلنی‌ها بر اساس ارزیابی و ویژگی‌های اقتصادی صورت می‌گیرد؛ و پس از کسب اطمینان از تخم‌ریزی ملکه و کیفیت نوزادان متولد شده از تخم‌ریزی ملکه جدید و همچنین بررسی ویژگی‌های تولید عسل، تمایل به بچه‌دهی، مقاومت به آفات و بیماری‌های مهم، ملکه‌ها را می‌فروشند.

این ملکه را ملکه‌های آزمایش شده-انتخاب شده می‌نامند و دارای کیفیتی نسبتاً خوب هستند. در بعضی ایستگاه‌های پرورش ملکه پس از جفت‌گیری ملکه‌ ها کسب اطمینان از تخم‌ریزی، آن‌ها را آماده فروش و ارسال به مناطق دیگر می‌کنند. به بیان دیگر روی این ملکه‌ ها هیچ گونه مطالعه ای صورت نمی‌گیرد.

این ملکه‌ ها دارای پایین‌ترین کیفیت در میان ملکه‌های تولیدی هستند و ملکه‌های آزمایش نشده نامیده می‌شوند و در نتیجه از پایین‌ترین قیمت در میان ملکه‌ های تولید برخوردارند.

منبع

منبع

  • پرورش ملکه زنبور عسل (طهماسبی، غلامحسین)

پاسخ دهید