زنبور.نت > پرورش ملکه > نگهداری ملکه > مراقبت و نگهداری ملکه زنبور عسل

مراقبت و نگهداری ملکه زنبور عسل

با توجه به اینکه پرهزینه ترین مرحله پرورش ملکه، مرحله نهایی آن و جفتگیری و تخم ریز شدن ملکه است، پرورش دهندگان ملکه در بررسی های دقیق کندوچه های جفتگیری، پس از تخم ریز شدن ملکه معمولا بیست و چهار ساعت ملکه تخم ریز را در کندوچه نگهداری می کنند.
در این مدت، تخم ریزی ملکه به پایداری و بقای کندوچه جفت گیری کمک می کند و از فشار تخمدان ها در بدن ملکه نیز می کاهد و لذا در این شرایط می توان ملکه را در وضعیت مناسب به مناطق مورد نظر ارسال نمود.

برنامه ریزی و زمان بندی دقیق برای ارسال ملکه ها با توجه به برنامه پرورش ملکه و بیولوژی زنبورعسل و نیز درخواست های اعلام شده، می تواند در افزایش درصد موفقیت و کاهش هزینه ها موثر باشد. 

پاسخ دهید