زنبور.نت > پرورش ملکه > روش‌های تولید ملکه > پرورش ملکه با روش آدامز و اسکنر

پرورش ملکه با روش آدامز و اسکنر

روش پرورش این دو در کل مشابه هم و به شرح ذیل است.

کندوی طبقه‌داری را که پر از زنبور و قاب‌های نوزادان می‌باشند را انتخاب کرده و آنرا به دو کندوی A و B تقسیم می‌کنند. در کندوی B که در محل اصلی قرار دارد دو قاب عسل در طرفین کندو گذاشته و بقیه جاهای خالی کندو را با قاب‌های گرده و شفیره و لاروهای رو باز پر کرده و بقیه قاب‌ها و ملکه را در داخل کندوی A گذاشته و آنرا به چندمتری کندوی B منتقل می‌کنند.

روز بعد یک قاب حاوی حجره‌های پیوندی را در وسط کندوی B می‌گذارند. حجره های پیوندی را به مدت ۱۰ روز (تا مرحله جداسازی شاخون‌ها انتقال به کندوچه‌ها برای جفتگیری ملکه) در داخل کندوی باقی گذارند و پس از برداشتن حجره‌های پیوندی ملکه را از کندوی A به کندوی B منتقل می‌‌کنند.

سپس کندوی A  را به روش فوق‌الذکر سازماندهی کرده و روز بعد یک قاب حاوی حجره‌های پیوندی را در آن می‌گذارند و این روش را به طور متناوب چندین بار و تا پایان دوره پرورش ملکه ادامه می‌دهند.

منبع

منبع

  • زنبوران عسل و زنبورداری (پیرایرانی، عباد الله)

پاسخ دهید