موش
موش

موش

موش جانوران بسیار ریزی هستند که از راه سوراخ پرواز به داخل کندو رفته و از گرمای مطبوع داخل کندو در پاییز و زمستان یعنی در ماه های سرد سال استفاده می کنند و هنگام گرسنگی از عسل آن خورده و در نتیجه خرابی های بزرگی ببار می آورند.

در فصول ملایم اگر موش به داخل کندو نفوذ کند مورد حمله زنبورها قرار گرفته و با چند نیش کشته می شود. پس از مرگ اگر جسد آن در داخل کندو باقی بماند بعد از یکی دو روز تعفن و بوی آن زنبورها را ناراحت می کند.

از طرف دیگر چون زنبورها قادر به حمل جسد موش به خارج نیستند آن را مومیائی می کنند و بدین وسیله مانع فاسد شدنش می شوند. جسد مومیائی شده موش را می تواند سالها در داخل کندو باقی بماند بدون آنکه خراب شده یا بوئی از خود بدهد. برای جلوگیری از ورود موش های ریز به داخل کندو باید هنگام ساختن کندوها سفارش کرد که ارتفاع سوراخ پرواز آنها به هیچ وجه بیش از ۷ میلیمتر نباشد.

منبع

منبع

  • زنبورعسل و پرورش آن (شهرستانی، نعمت الله)

پاسخ دهید