کوچ زمستانی

در کوچ‌ های زمستانی که معمولاً به مناطق جنوب کشور صورت می‌گیرد. یکی از مشکلات زنبوردار سرد شدن ناگهانی هوا در بعضی شبها است که باعث ضربه‌زدن به جمعیت و همچنین مصرف عسل بیشتر کلنی‌ها می‌گردد.

رعایت موارد زیر برای کم کردن اثرات سرما در کوچ زمستانی مفید است:

قاب‌های اضافی را از کلنی خارج کنید تا جمعیت‌ها به صورت فشرده روی قاب‌ها متمرکز گردد.

روی کلنی‌ها را با پارچه یا گونی پلاستیکی چند لایه بپوشانید.

در هنگام استقرار کندوها را به صورت ردیفی ۱۰ تایی بچینید.

با استفاده از نایلون های متری(عرض ۲ متر) روی کلنی‌های را بپوشانید. به این شکل که یک سر آن را زیر کندوها بگذارید و سر دیگر آن را لیفه کرده طناب یا نخ بسته‌بندی کلفت رد کنید. سپس برای هر ۱۰ کندو دو عدد میخ چوبی در دو انتهای ردیف فرو کنید.

در هنگام غروب با کمک یک نفر نایلون را از پشت کندوها به روی ردیف کشیده و تا بالای دریچه پرواز پایین بیاورید، سپس طناب‌های لیفه نایلون را به میخ‌های چوبی محکم کنید.

در هنگام صبح پس از گرم شدن هوا و روز زنبورها نایلون را لوله کرده و در پشت کندوها جمع کنید.

پاسخ دهید