زنبور.نت > فرآورده‌ها > عسل > عسل خامه‌ ای

عسل خامه‌ ای

این روش جدید، راهی برای حل یک مشکل قدیمی زنبورداران است. از مدت‌ها قبل در برخی کشورها با استفاده از هم زدن مداوم عسل در درجه حرارت پایین، اقدام به تهیه عسل خامه‌ ای می‌کردند، که احتیاج به نیروی زیادی داشت.

روش EKOBI روشی است که با استفاده از آن و با صرف نیروی کمتری می‌توان عسل رس کرده ظریف یا عسل خامه‌ ای تولید نمود.

مایه عسل

مایه عسل میزان محدودی شکرک زده است که به عنوان شروع‌کننده (استارتر)، در چرخه تهیه عسل خامه‌ ای مورد استفاده قرار می‌گیرد، لازم نیست عسل شکرک‌زده حتما از نوع ظریف باشد، بلکه از عسل‌های شکرک‌زده مختلف می‌توان استفاده نمود.

مایه عسل فعال

مایه عسل فعالی عسلی است که بعد از عملیات محدود دارای میزان زیادی دانه‌های کریستال باشد. فعال بدین معنی است که عملیات رس کردن خاتمه نیافته است.

تهیه نمودن مایه عسل فعال

به مقداری عسل مایع، در درج حرارت ۲۵-۲۰ درجه سانتی‌گراد، ۱۰% عسل رس کرده (استارتر)، اضافه می‌نماییم.

درجه حرارت عسل حاصله را به ۱۰ درجه سانتی‌گراد رسانده، به مدت یک دقیقه خوب به هم زده می‌شود و سپس در همان ۱۰ درجه قرار داده می‌شود.

هم زدن هر ۱۲ ساعت تکرار می‌شود تا اینکه عسل خامه‌ای شود.

اکنون مایه عسل فعال آماده است تا مورد استفاده قرار گیرد. لازم است مایه عسل فعال در عرض چند روز مورد استفاده قرار گیرد، در غیر اینصورت، چرخه رس‌کردن خاتمه می‌یابد و ذرات ظریف شروع به جذب شدن به یکدیگر نموده و ذرات و کریستال‌های بزرگ را تشکیل می‌دهند در نتیجه از ذرات موجود در عسل کاسته خواهد شد.

استفاده از مایه عسل فعال

به منظور حفظ کیفیت، مایه عسل نباید قبل از ریختن در داخل عسل مایع حرارت داده شود. وقتی مایه عسل حرارت داده شود، کریستال‌ها به هم چسبید و واحدهای بزرگ را تشکیل می‌دهند. برای اجتناب ازاین موضوع، می‌توان در حالیکه مایه عسل به طور مداوم به زده می‌شود، مقداری عسل مایع (حداکثر به مقدار مایه) به مایه عسل ۱۰ درجه اضافه نمود. اکنون مایه عسل فعال آماده است.

حدود ۶% از مایه عسل فوق مورد نظر  (که می‌خواهیم به عسل خامه‌ ای تبدیل شود)، اضافه می‌شود. هم زدن ادامه می‌یابد تا مایه عسل کاملا با عسل مخلوط شود زمانیکه مایه عسل به آن اضافه می‌شود درجه حرارت عسل مایع نباید بیش از ۲۷ درجه باشد.

اکیدا لازم است بدون فوت وقت مایه عسل با عسل مایع مخلوط شود، در غیراینصورت مایه عسل خراب خواهد شد.

اکنون عسل برای ریختن در بطری بسته‌بندی آماده است. بعد از ریختن در بطری،  بطری‌ها را در ۱۵-۵ درجه سانتی‌گراد قرار داده  تا رس کرده یا شکرک بزند. در درجه حرارت ۱۲-۱۰ درجه سانتی‌گراد عسل در اسرع وقت رس کرده یا شکرک می‌زند، حدود ۳ هفته به طول می‌انجامد تا چرخه کامل شود.

اگر عسل در بطری‌ها خیلی سفت شود، می‌توان بعد از اضافه کردن مایه عسل به عسل مایع ۱ تا ۲ روز صبر کرد، بعد اقدام به بسته‌بندی نمود.

پاسخ دهید