کلنی پرستار

استفاده از کلنی‌های پرستار در بعضی سیستم‌های پرورش ملکه مدرن رایج است و بیشتر زنبوردارها ترجیح می‌دهند که قاب‌های حاوی تخم و لارو در کلنی‌های اصلی باقی بمانند و در زمان لازم قاب حاوی لاروهای تفریخ شده برای پیوند به اتاق  پیوند منتقل گردند.
هدف از تاسیس و سازماندهی کلنی‌های پرستار، مراقبت از لاروهای متولد شده تا زمان پیوند است. قاب‌هایی را که در کلنی‌های انتخاب شده توسط ملکه در ایزولاتور یا خارج از ایزولاتور، روی آنها تخمریزی شده به کلنی‌های پرستار منتقل می‌کنند و پس از تفریخ تخم‌ها و ظهور لاروها تا قبل از انتقال به اتاق پیوند در کندوهای پرستار نگهداری می‌کنند. معمولا لاروهای یک تا یک ونیم روزه برای پیوند انتخاب می‌شوند ولی در بعضی منابع لاروهایی با سنین کمتر نیز توصیه شده‌اند.

برای تأسیس کلنی پرستار، یک کلنی را یک تا سه روز قبل از تحویل قاب تخم، آماده و تغذیه می‌کنند. برای این کار ملکه و قاب‌های تخم و لارو آن را موقتاً خارج می‌کنند و در کندوهای دیگر قرار می‌دهند و با قاب‌های عسل و گرده و شفیره نزدیک به تولد جای آنها را پر می‌کنند.

معمولا قاب گرده را وسط کندو، و کنار جای خالی قاب حاوی تخم قرار می‌دهند. پس از قرار دادن قاب حاوی تخم که از کندوهای برتر و انتخاب شده منتقل می‌شود، کلنی را باید با شربت شکر تغذیه کرد تا با وجود جریان شهد و گرده، زنبورهای جوان، لاروهای حاصل از تخم‌های مذکور را تا زمان پیوند به خوبی تغذیه کنند.

این کلنی‌ها هر هفته باید تجدید سازمان شوند و در صورتی که زنبورها شاخون طبیعی ایجاد کردند باید شاخون‌ها را تخریب کرد.

منبع

منبع

  • پرورش ملکه زنبور عسل (طهماسبی، غلامحسین)

پاسخ دهید