ارسال ملکه

برای ارسال ملکه معمولاً از قفس‌های چوبی یا پلاستیکی استفاده می‌شود که تعدادی زنبور کارگر همراه ملکه ر این قفس‌ها قرار می‌دهند.

زنبورهای کارگر برای تغذیه ملکه از شیرینی مخصوص استفاده می‌کنند که در قفس قرار داده می‌شود. معمولاً یک سوم فضای قفس ملکه با شیرینی ملکه پر می‌شود و پنج یا شش زنبور کارگر نیز همراه ملکه در قفس قرار می‌گیرند.

برای پر کردن قفس‌ها با زنبورهای کارگر گاهی آن‌ها را از وسیله ای خاص به نام خدمه ریز استفاده می‌کنند که برای این کار طراحی شده است. پس از اضافه شدن پنج تا شش زنبور کارگر به هر قفس، درب آن‌ها را می‌بندند و قفس‌ها را آماده بسته بندی و حمل می‌نمایند.

معمولاً بسته‌های آماده شده را با پست به محل مورد نظر می‌فرستند. برای مسافت‌های طولانی از هواپیما استفاده می‌شود. در ایران نیز ارسال ملکه‌های تولید به مناطق دور با استفاده از هواپیما انجام می‌شود.

در زمان حمل ملکه اگر مسافت طولانی باشد یا قفس‌ها مدت طولانی تا قبل از معرفی ملکه به کندوهای اصلی در گمرک یا … نگهداری شوند باید نیازهای زنبورهای عسل به آب را در نظر داشت. برای پاسخگویی به این نیاز می‌توان چند قطره آب روی قفس ملکه قرار داد که فوراً کارگران آن را مصرف می‌کنند.

گاهی برای ارسال ملکه از جعبه‌های حمل ملکه استفاده می‌کنند که قفس‌های ملکه را در آن قرار می‌دهند. در این جعبه‌های بزرگ در حدود هزار تا دو هزار زنبور کارگر جوان می‌ریزند که قفس‌های ملکه موجود را احاطه و به آنها رسیدگی می‌کنند.

این جعبه‌ها برای حمل ۲۰۰ ملکه ساخته شده‌اند، ولی معمولاً بیش از ۱۰۰ قفس ملکه بدون همراه را در آن قرار می‌دهند و ارسال می‌کنند. برای مسافت‌های بیش از پانصد کیلومتر معمولاً از هواپیما استفاده می‌کنند. هنگام فرستادن جعبه‌ها با پست، باید از پست‌های سفارشی سریع استفاده شود.

برای تأمین زنبورهای جوان جعبه‌های حمل ملکه، از زنبورهای کارگر روی قاب‌های تخم و لارو جوان استفاده می شود تا از جوان بودن آنها اطمینان داشته باشیم. برای انجام شدن تهویه بهتر دو طرف جعبه‌های حمل ملکه را با توری نمره هشت می‌پوشانند. داخل جعبه‌های حمل ملکه، مقداری شیرینی ملکه نرم برای تغذیه زنبورهای کارگر جوان قرار می‌دهند.

در بعضی از کشورها در زمان انتقال ملکه‌ها، برای جلوگیری از انتقال بیماری‌های خطرناک مانند لوک آمریکایی و نیز بیماری‌های جدید، پست‌های بازرسی، حمل و نقل ملکه‌ها را کنترل می‌کنند و از انتقال بیماری‌های گوناگون، آفات و پارازیت‌های خطرناک به مناطق غیر آلوده جلوگیری می‌شود.

معمولاً سازمان‌هایی خاص در مبدأ، ملکه‌ها و زنبورهای همراه آن‌ها را از نظر وجود یا عدم وجود بیماری‌ها و آفات قرنطینه، کنترل می‌کنند و در صورت عدم وجود بیماری برای آن‌ها گواهی صادر می‌کنند.

حمل و نقل ملکه‌ها بدون وجود این گواهی‌ها میسر نخواهد بود. در کشور ما برای انتقال کندوهای زنبور عسل گواهی اداره دامپزشکی محل مبدأ لازم است و به این ترتیب از حمل و نقل کلنی‌های آلوده به مناطق دیگر جلوگیری می‌شود. کنترل ملکه‌ها و کارگران همراه آن‌ها در جلوگیری از انتقال بیماری‌های و آفات موثر است.

منبع

منبع

  • پرورش ملکه زنبور عسل (طهماسبی، غلامحسین)

پاسخ دهید