مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send
زنبور.نت > اخبار > عمومی > تاثیرگذاری میزان تحصیلات در پرورش زنبور

تاثیرگذاری میزان تحصیلات در پرورش زنبور

کارشناس مسئول پرورش زنبور عسل سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: میزان سواد کم زنبوداران را شاید بتوان مهمترین مشکل زنبورداری در استان و کشور دانست.

رضایی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: ۸۰ درصد از زنبورداران استان بی سواد و کم سواد بوده و فقط ۱۱ درصد دارای مدرک تحصیلی دیپلم و فقط ۷ درصد تحصیلات عالی دارند.

 وی تصریح کرد: تعداد زیادی از برنامه های پیش بینی شده از سوی کارشناسان پرورش زنبورعسل به دلیل اطلاعات و تحصیلات کم از سوی پرورش دهندگان با مشکل رو به رو می شود.

رضایی اظهارداشت: عسل جایگاه خود را در سبدغذایی مردم پیدا نکرده و این به دلیل فرهنگ سازی نامناسب و تبلیغ غلط نسبت به تولید عسل است.

وی افزود: با فعالیت بیشتر در حوزه تبلیغات عسل و چگونگی تولید عسل سالم در رفع این مشکلات موثر بوده و تولیدکنندگان را برای تولید بیشتر سوق می دهد.

کارشناس مسئول پرورش زنبورعسل سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: پرورش زنبورعسل بستگی زیادی به مساعد بودن شرایط آب و هوایی دارد و در این صورت بسیاری از مشکلات زنبورداران حل می شود.